Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta: Köyliön osaston jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Säkylä

30.11.2021

Ilmoitus päätöksestä: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Rikosseuraamuslaitos
Dnro ESAVI/30025/2020
Päätösnro 371/2021
Asia Köyliön osaston jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Säkylä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.11.2021–7.1.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.