Ilmoitus päätöksen kuulutuksesta; Euran tuotantolaitoksen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen ympäristöluvan tarkistaminen, Eura ja Säkylä

9.10.2020

ILMOITUS
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija           Biolan Oy
Dnro             ESAVI/43492/2019
Päätösnro    358/2020
Asia              Euran tuotantolaitoksen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen ympäristöluvan         tarkistaminen, Eura ja Säkylä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.10.–16.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.