Ilmoitus päätöksen kuulutuksesta; Euran tuotantolaitoksen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Eura ja Säkylä

13.1.2021

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristösuojelulain mukainen päätös

Hakija           Biolan Oy
Dnro             ESAVI/44653/2019
Päätösnro    4/2021
Asia                Euran tuotantolaitoksen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Eura ja Säkylä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.1.–19.2.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.