Ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta; Munituskanalan ympäristölupa, Säkylän Munakori Oy

3.2.2021

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija           Säkylän Munakori Oy
Dnro             ESAVI/4567/2020
Päätösnro    37/2021
Asia              Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.2.–12.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.