Ilmoitus kuulutuksesta; Sokeritehtaan ympäristöluvan tarkistaminen, Sucros Oy

14.5.2021

 

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija   Sucros Oy
Dnro      ESAVI/15369/2021
Asia      Sokeritehtaan ympäristöluvan tarkistaminen, Säkylä

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.5.–21.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.