Ilmoitus kuulutuksesta; Säkylän rehutehtaan ympäristöluvan muuttaminen, Hankkija Oy

14.5.2021

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija   Hankkija Oy
Dnro      ESAVI/15197/2021
Asia      Säkylän rehutehtaan ympäristöluvan muuttaminen, Säkylä

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.5.–21.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.