Ilmoitus kuulutuksesta; Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä

14.9.2020

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

 

Hakija      Kieku Oy

Dnro        ESAVI/4567/2020

Asia         Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.9.–21.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto