Ilmoitus kuuluttamisesta; Köyliön osaston jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkaminen, Säkylä

22.2.2021

Ilmoitus kuulutuksesta
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Rikosseuraamuslaitos
Dnro ESAVI/30025/2020
Asia Köyliön osaston jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkaminen, Säkylä

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.2.–31.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.