Haettavana Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion rehtorin virka

3.9.2019

Säkylän kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten 1.1.2020 lukien

SÄKYLÄN YHTEISKOULUN JA SÄKYLÄN SEUDUN LUKION REHTORIN VIRKA

Säkylän yhteiskoulussa ja Säkylän seudun lukiossa on lukuvuonna 2019 – 2020 oppilaita ja opiskelijoita yhteensä noin 330.

Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion opetustilat ovat ajanmukaiset ja hyväkuntoiset.
Koulukeskuksen kiinteistössä toimii myös Säkylän kansalaisopisto.

Rehtorin viran hakijoilta odotamme hyvää pedagogista ja hallinnollista osaamista sekä hyviä yhteistyötaitoja ja intoa toiminnan kehittämiseen. Rehtorin viran menestyksekkään hoitamisen kannalta on eduksi kokemus johtamistehtävistä.

Hakemukset, johon tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa 30.9.2019 klo 12.00 mennessä. Pyydämme tekemään hakemuksen ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, työavain 249200. Kirjallinen hakemus tulee toimittaa osoitteeseen Säkylän kunta, Sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä tai sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi

Virkaa täytettäessä noudatetaan lakia 504/2002 lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä sekä 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat lukion vt. rehtori Ulla-Maija Sainio, ulla.sainio@sakyla.fi ja yhteiskoulun vt. rehtori Päivikki Kiuru, paivikki.kiuru@sakyla.fi tai sivistysjohtaja Päivi Österman, paivi.osterman@sakyla.fi p. 044 5170 008.

Säkylässä 2.9.2019
Sivistyslautakunta