Haemme perusturvajohtajaa

8.2.2019

Vastuullinen ja rohkea Säkylä etsii PERUSTURVAJOHTAJAA

Säkylän perusturvan toimiala järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä näihin palveluihin liittyvät tuki- ja kehittämispalvelut sekä palvelujen valvonnan ja ohjauksen. Perusturvajohtajana johdat ja vastaat kunnan sosi-aali- ja terveyspalveluista. Perusturvan toimiala on jaettu avoterveydenhuoltoon, ikääntyvien palveluihin, sosi-aalipalveluihin ja vammaispalveluihin ja jokaisella em. tehtäväalueella on oma esimies tukenasi perusturvan eri alueiden kehittämistä avustamassa. Perusturvajohtajana olet kunnan johtoryhmän jäsen ja toimit perusturvalau-takunnan esittelijänä kunnanjohtajan alaisuudessa. Toimit asiantuntijana alan kehittämisessä ja alaan liittyvissä hankkeissa sekä koordinoit sote-valmisteluja. Toimialan vuosibudjetti on n. 26 milj. euroa.

Tarjoamme
Tarjoamme Sinulle vakinaisen viran, liukuvan työajan, ajanmukaiset työvälineet, viihtyisän ja turvallisen työym-päristön, tehtävän vaativuuteen perustuvan palkkauksen sekä työnantajan, jolle henkilöstön osaaminen, työky-ky ja hyvinvointi ovat tärkeitä. Tulet sijoittumaan energiseen työyhteisöön ja Säkylän kehittämiseen sitoutunee-seen ja moderniin johtoryhmään. Voit esittää oman palkkatoiveesi.

Odotamme
Virkaan valittavalta edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai sosiaalihuollon amma-tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaista kelpoisuutta. Arvostam-me johtamiskokemusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta. Toivomme hakijoilta kehittämiskoke-musta sekä taloudellista ajattelukykyä. Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa.

Virka täytetään 1.5.2019 lähtien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 1.3.2019 klo 12.00. Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset jätetään ensisijaisesti osoit-teessa kuntarekry.fi, hakemuksen ja täydentävät tiedot voi myös toimittaa osoitteella kirjaamo@sakyla.fi. Li-sätietoja antavat vs. perusturvajohtaja/ylilääkäri Susanna Holmlund susanna.holmlund@sakyla.fi p. 044-4575 231 ja kunnanjohtaja Teijo Mäenpää teijo.maenpaa@sakyla.fi p. 044-5171 012.