Haapsaaren asemakaavan muutos, korttelit 406 ja 427

1.6.2023

VIREILLETULOKUULUTUS, LUONNOKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE

 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Haapsaaren asemakaavan muutoksen, korttelit 406 ja 427 vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §).

Haapsaaren asemakaavan muutoksella on tarkoitus muuttaa korttelissa 406 sijaitseva kiinteistö 783-401-7-38 erillispientalojen korttelialueeksi ja kaavamuutosaineistossa esitetty korttelin 427 alue asuinpientalojen korttelialueeksi.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä ensisijaisesti Säkylän kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/ Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet sekä kunnanviraston teknisellä toimella virka-aikana 1.6.2023–16.7.2023 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle, osoite Rantatie 268, 27800 Säkylä. Lisäksi muistutuksen voi toimittaa Säkylän kunnan kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi.

Lisätietoja kaavojen laadinnasta antavat tekninen johtaja Tarmo Saarinen, 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi ja Nosto Consulting Oy:ssä Pasi Lappalainen, 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Säkylässä 1.6.2023

SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS