Ely-keskuksen lausunto Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

23.1.2023

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 20.1.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/aurinkovoimalahuittinenYVA. Lausunto on nähtävissä Säkylän kunnanviraston neuvonnassa 28.2. saakka.