Eduskuntavaalit 2019

14.3.2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019

Vaalit toimitetaan em. päivinä klo 9.00-20.00 äänestysalueittain seuraavasti:

äänestysalue: äänestyspaikka: äänestyspaikan osoite:
1. Säkylä Säkylän kunnanvirasto Rantatie 268
2. Yttilä Lallin koulu Pyhän Henrikintie 121
3. Kepola Kepolan koulu Karjalantie 1 B

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin, joka lähetetään viimeistään torstaina 21.3.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.
Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään vaaliviranomaisille äänestettäessä. Äänestäjien on lisäksi todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019.

Ennakkoäänestyspaikkana ovat
Säkylän kunnanvirasto (Rantatie 268). Aukioloajat ovat arkipäivisin klo 9.00-18.00 ja viikonloppuna (la-su) klo 10.00-14.00.
Köyliön kirjasto (Karjalantie 1 A). Aukioloajat maanantai ja tiistai klo 15.00-19.00 (8.-9.4.).

Säkylän terveyskeskuksen sairaalassa ja palvelukodeissa, hoivakoti Helmiinassa, Hoivakoti Välskärissä, hoivakoti Wilhelmiinassa, palvelukoti Huurmannissa, hoivakoti Jussilassa, autettu asumisyksikkö Kepolankodossa sekä Satakunnan vankilan Köyliön osastolla toimitettavasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta mainituissa laitoksissa ja kunnan ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti Säkylän kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen Rantatie 268, 27800 Säkylä tai puhelimitse 02-83281 tai 044-7328 117 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sakyla.fi viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksessa käytettäviä lomakkeita saa Säkylän kunnanviraston neuvonnasta tai tästä linkistä.

 

Säkylässä 21.3.2019
SÄKYLÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA