Länsi-Säkylän toimintakeskus

Länsi-Säkylän toimintakeskus järjestää laadukasta, yksilöllistä ja toimintakykyä ylläpitävää sekä toimintakykyä ja sosiaalisia taitoja edistävää työ- ja päivätoimintaa Säkylän kunnan kehitysvammaisille, vammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna myös muille kunnille.

Länsi-Säkylän toimintakeskuksen perustavina arvoina ovat asiakaslähtöisyys, tasapuolisuus, oikeudenmukainen kohtelu, itsemääräämisoikeus ja luottamuksellisuus. Työ- ja päivätoiminnassa toimintaperiaatteena on, että jokainen asiakas toimii omien vahvuuksien, taitojensa sekä toimintakykynsä mukaan. Työtoiminnan tavoitteena on arjenhallintataitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, uusien asioiden oppiminen ja työhön osallistuminen. Päivätoiminnassa ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä, kuntoutetaan asiakasta ja luodaan virikkeellinen ja sosiaalinen ympäristö päivätoiminnan ajaksi.