Erityissairaanhoitopiirin palvelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin erityisosaamiskeskus tekee asiakkailleen omat erityishuoltopäätökset kunnan ostamista palveluista. Kunta osallistuu kuntoutussuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä sairaanhoitopiirin henkilökunnan kanssa.

Kunta ostaa Satakunnan sairaanhoitopiiriltä:

 • pitkäaikainen asuminen
 • lyhytaikainen asuminen
 • kuntoutus
 • kuntoutusvastaanotto
 • pitkäaikainen perhehoito
 • lyhytaikainen perhehoito
 • Kamutupa-toiminta
 • leirit
 • tuki-ovi-toiminta
 • neuvolavastaanotto
 • työ- ja päivätoiminta
 • erityispalvelut