Tietosuoja

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa reksteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Terveydenhuollon tietosuoja-asiantuntijana Säkylän terveyskeskuksessa toimii Anne Hartman-Mettälä, puh. 050 517 1021