Terveyskeskussairaala

Vuonna 2009 valmistunut terveyskeskussairaala tarjoaa jäsenkuntien asukkaille Kansanterveyslain mukaista perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa. Hoito terveyskeskussairaalassa painottuu akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Merkittävimmät potilasryhmämme ovat akuutissa sairaalahoidossa. Suurin osa tulee sairaalaan päivystyksenä somaattisen sairauden tutkimuksiin ja hoitoon tai sovittuina sairaalasiirtoina jatkokuntoutukseen.

Toiminnassamme painotamme potilaan itsemääräämisoikeuden ja omatoimisuuden tukemista sekä kuntouttavan hoitotyön, hoidon yksilöllisyyden, turvallisuuden ja jatkuvuuden edistämistä.

Tk-sairaalassamme on modulaarinen tiimityönmalli, jossa osasto on jaettu kahteen eri tiimiin. Sairaalassa on oma osa-aikainen fysioterapeutti. Kerran viikossa toteutuvissa lääkäripalavereissa sovimme yhteisistä kuntoutustavoitteista.

Potilaspaikkoja terveyskeskussairaalassamme on 16 (lisäpaikkojen kanssa 24).

Ota yhteyttä terveyskeskussairaalaan

Hoitajat: (02) 832 9221
Potilaspuhelin: 044 457 5245

Kotiutushoitaja 044 457 5356

Osaston fysioterapeutti 044 457 5387

Taru Lehtimäki, sairaalapalvelujen esimies  050 560 4413