Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tarkoituksena on ennaltaehkäistä, arvioida ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen häiriöitä.  Puheterapiaa annetaan sekä lapsille että aikuisille, mutta painopiste on alle kouluikäisten lasten kuntoutuksessa.

Lasten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä arvioi kokonaisvaltaisesti tilannetta ja myöntää tarpeen mukaan maksusitoumuksen terapiaan (esim. puheterapia, toimintaterapia).

Tällä hetkellä kunnassa ei ole omaa puheterapeuttia.

Hyödyllisiä linkkejä:

Puheterapeuttiliitto: www.puheterapeuttiliitto.fi

Käypähoitosuositus, kielellinen erityisvaikeus: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

Käypähoitosuositus, aivoverenkiertohäiriöt: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus;jsessionid=A52144323CD1B30A0031B1FB0CB19CDE?id=khp00062

Papunet:  http://papunet.net/

Aivoliitto:  https://www.aivoliitto.fi/

Kela, vaativa lääkinnällinen kuntoutus: http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus