Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tarkoituksena on ennaltaehkäistä, arvioida ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen häiriöitä. Säkylän terveystoimessa toimii yksi puheterapeutti. Puheterapiaa annetaan sekä lapsille että aikuisille, mutta painopiste on alle kouluikäisten lasten kuntoutuksessa.

Lasten osalta puheterapeutti kuntouttaa esimerkiksi kielenkehityksen erityisvaikeuksia (dyspraksiat, dysfasiat) ja puheen sujuvuuden häiriötä (änkytys ja sokellus), kun taas aikuisten osalta esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilana puheen ja kielen häiriöitä (afasiat, dysartriat ja puheen apraksiat). Puheterapeutti ohjaa myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytössä (AAC-menetelmät).

Puheterapeutti arvioi tutkimuskäynneillä asiakkaan puheterapiatarpeen ja luo tarvittaessa asiakkaalle puheterapiasuunnitelman. Kuntouttavana toimintana asiakkaan on mahdollista saada puheterapiajaksoja tai lyhyempiä lähiympäristön ohjaukseen painottuvia ohjausjaksoja. Puheterapeutti antaa myös ohjausta ja konsultaatioita asiakkaan lähiympäristöille ja tekee yhteistyötä niiden kanssa. Tarvittaessa puheterapeutti tekee suosituksia jatkotutkimuksia varten (esim. psykologin tutkimukset, erikoissairaanhoidon tutkimukset ja apuvälinepalveluihin ohjautuminen).

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan, lääkärin tai psykologin lähettämänä, jolloin asiakas siirtyy puheterapiajonoon. Puheterapeutti kutsuu asiakkaita vastaanotolle puheterapiajonosta omalla vuorollaan eli pääsääntöisesti jonotusjärjestyksessä.

Puheterapeutin käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja luottamuksellisia.

Hyödyllisiä linkkejä:

Puheterapeuttiliitto: www.puheterapeuttiliitto.fi

Käypähoitosuositus, kielellinen erityisvaikeus: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

Käypähoitosuositus, aivoverenkiertohäiriöt: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus;jsessionid=A52144323CD1B30A0031B1FB0CB19CDE?id=khp00062

Papunet:  http://papunet.net/

Aivoliitto:  https://www.aivoliitto.fi/

Kela, vaativa lääkinnällinen kuntoutus: http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus