Mielenterveyspalvelut

Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Säkylän kunnan mielenterveystiimiin kuuluu kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajiin voit olla itse yhteydessä, sillä ajanvaraukseen ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia. Mielenterveystiimin tehtäviin kuuluu myös muiden ammattiryhmien konsultaatio ja neuvonta.

Psykiatrisen sairaanhoitajan keskusteluhoito on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, jotka kokevat tarvitsevansa keskusteluapua ja tukea akuuteissa tai pidempiaikaisissa elämänkriiseissä (esim. avioero, läheisen kuolema, akuutti vakava sairastuminen, masentuneisuus ja muut mielenterveyden häiriöt).  Työskentelymuotona ovat vastaanottokäyntien lisäksi kotikäynnit.

Psykologipalvelut

Psykologiin  voit  olla itse yhteydessä, sillä ajanvaraukseen ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia.

Psykologin työ on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Tämä tarkoittaa mm. asiakkaan omien voimavarojen hyödyntämistä ja palauttamista vaikeissa tilanteissa. Lasten osalta psykologi auttaa lapsen lähimpiä aikuisia toimimaan lapsen parhaaksi.

Peruskouluissa psykologin tehtäviin kuuluu muun muassa oppimisvaikeuksien kartoittamisia ja tukikeskusteluja lasten ja nuorten kanssa. Psykologi on asiantuntijajäsenenä oppilashuoltoryhmissä. Psykologi voi myös neuvoa kasvatus- ja perheasioissa.

Tarjoamme psykologipalveluja äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille, Säkylän seudun lukiolle, yläkoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa oleville sekä aikuisille.

Terveyskeskuspsykologi toimii alansa asiantuntijana yhteistyössä muiden tahojen, kuten varhaiskasvatuksen ja lukion kanssa. Psykologi hoitaa lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden pulmia ja tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ohjauksen sekä neuvonnan keinoin.

Äitiys- ja lastenneuvolassa psykologin tehtävänä on edistää lapsen hyvää kehitystä yhdessä lasten vanhempien, neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Keskustelukäynneillä voidaan käsitellä kasvuun ja kehitykseen tai vanhemmuuteen, kasvatukseen ja jaksamiseen liittyviä huolenaiheita. Osa lapsista ohjataan viisivuotistarkastuksessa psykologin tutkimukseen. Osa esikoululaisista ohjautuu kouluvalmiusarvioon psykologille ryhmämuotoisen arvioinnin jälkeen.

Nuorten käyntien tarkoituksena on auttaa nuorta opiskeluun ja muihin nuoren elämään liittyvissä asioissa keskustellen niistä yhdessä nuoren kanssa. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, tai huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosituksesta.

Aikuisasiakkaat tulevat psykologikäynneille yleensä elämän muutos- ja kriisitilanteissa tai kokiessaan esimerkiksi masennusta, ahdistusta tai stressiä. Osa käy keskustelemassa 3–8 kertaa, osa taas käy pidempään. Aikuisten keskusteluhoidot tapahtuvat terveyskeskuksessa. Keskusteluhoitojen lisäksi psykologi tekee erilaisia arviointeja, kykytutkimuksia ja kartoittaa jatkohoidon tarvetta.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä ja ajan voi varata puhelimitse.

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja Elina Ojala

050 501 5762

puhelinaika  ma-ti klo 8.15-9.00

Yli 65-vuotiaat asiakkaat, keskusteluhoidot, kotikäynnit, toiminnallisten ryhmien ohjaaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja Rina Weckström

044 732 8184

puhelinaika ma-pe klo 8.15-9.00

Korvaushoito- ja päihdeasiakkaat, ajoterveydenseurannat, työikäisten keskusteluhoidot