Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittää keskeiset potilaan oikeudet, joita ovat:

  • hyvä terveyden- ja sairaanhoito sekä kohtelu
  • itsemäärääminen
  • tiedonsaanti
  • hoitoon pääsy
  • muistutus- ja kantelumenettely.

Potilasasiamiehenä tehtäväni on potilaslain mukaisesti:

  • neuvoa, miten voit toimia ollessasi tyytymätön terveydenhoidossa saamaasi hoitoon tai kohteluun
  • ohjata sinua muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa
  • tiedottaa sinulle potilaan asemasta ja oikeuksista
  • toimia potilasoikeuksiesi edistämiseksi tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon.

Potilasasiamiehenä en toimi potilaan oikeudellisena avustajana. Palveluni ovat sinulle maksuttomia.

Ota yhteyttä:

Ylihoitaja Heli Salo-Kivinen, puh. (02) 832 9223

Päivi Käppi, potilasasiamies, vapaalla 31.12.18 asti
Puh. (02) 832 9239 tai (02) 832 9255