Muistihoitaja

Jos olet itse tai läheisesi ovat huomanneet muistin huononemista, kannattaa muistioireiden syytä lähteä selvittämään. Tilanteen kartoittaminen voidaan aloittaa tilaamalla aika muistihoitajan vastaanotolle muistitestiin. Lähetettä tutkimukseen ei tarvita.

On hyvä lähteä tutkimaan muistiongelmaa ajoissa, jolloin sitä voidaan vielä tuloksellisemmin hoitaa. Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä vaikutus arkiselviytymiseen.

Milloin tutkimuksiin?

  • Itsellä  tai läheisellä on huoli muistin huononemisesta
  • Muistioire ilmenee arkiaskareissa.
  • Unohtelee sovittuja tapaamisia.
  • Käyttää runsaasti terveyspalveluja ilman selvää syytä
  • Ilmenee vaikeuksia löytää sanoja tai käyttää epäasianmukaisia sanoja.
  • Ongelmanratkaisukyky ja päättelykyky ovat heikentyneet.
  • On vaikeutta hoitaa taloudellisia asioita ja kellon ymmärtäminen on vaikeaa.
  • Jos esiintyy myös mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta, persoonallisuuden muutoksia, sekavuutta, epäluuloisuutta tai pelokkuutta.
  • On esiintynyt aloitekyvyttömyyttä tai syrjään vetäytymistä.

Muistihoitajan vastaanotolla saa myös neuvoja ja ohjausta muistihäiriöön ja -sairauteen liittyvissä asioissa.

Muistipotilaan hoitopolku ladattavana tiedostona.

Muistihoitaja

Johanna Heinonen

044 457 5223