Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. Neuvolassa työskentelee lapsen ja perheen tukena terveydenhoitaja ja lääkäri.

Työmuotoja ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset, rokotukset ja yksilöllinen terveysneuvonta vastaanotolla ja puhelimitse sekä kotikäynnit ja pienryhmätoiminta. Kartoitamme myös koko perheen hyvinvointia määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa.

Lastenneuvolan henkilökunta tekee yhteistyötä mm. perhetyöntekijän, päivähoidon, psykologin, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän ja perheneuvolan sekä erikoissairaanhoidon kanssa ja ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluita.

Perheitä tuetaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Voit ottaa yhteyttä omaan terveydenhoitajaasi myös lapsen sairastuessa tai perhekriisin kohdatessa. Voit keskustella luottamuksellisesti kaikista perheeseen liittyvistä asioista. Palvelu on maksutonta.

Ota yhteyttä:

1.3.2020 alkaen otetaan käyttöön yhteiset puhelinajat Säkylän lastenneuvolassa ja Kepolan neuvolassa: ma-pe klo 8-8.30 ja 12-12.30.

Säkylän lastenneuvola

Janika Heikkilä, terveydenhoitaja (Tarja Hulmin sijainen)
(02) 8329286 050 566 8631

lastenneuvolan lääkäri
(02) 832 9255

Kepolan lastenneuvola

Seija Haanpää, terveydenhoitaja
(02) 832 9205 / 050 501 7890 (28.2.20 asti klo 9.00-10.00 ja 12.00-12.30)

Mikael Cornu, lastenneuvolan lääkäri
(02) 832 9201

Lastenneuvolan hyödyllisiä linkkejä

Lapset, nuoret ja perheet (THL)

Lapsi, perhe ja ruoka (STM)

Lapsiperheet (Kela)

Neuvokas perhe – Liikunta (Suomen Sydänliitto ry)

Neuvolan rokotusopas (MLL, THL)

Suomen Monikkoperheet

Vanhempainnetti (MLL)

Vanhempainnetti – Lapset ja media (MLL)

Vanhempainnetti – Lapsen ja nuoren uni (MLL)

Väestöliiton Perheaikaa.fi -sivusto