Diabetes- ja terveysneuvonta

Diabetesneuvonta

Diabetesneuvonnalla pyrimme ehkäisemään tyypin 2 diabetesta ja vahvistamaan jo tautiin sairastuneiden omahoitotaitoja. Tehokkaalla seulonnalla löydämme riskihenkilöitä ja aloitamme moniammatillisen ennalta ehkäisevään itsehoitoon perustuvan neuvonnan. Hoidonohjauksen tavoite on hyvä hoitotasapaino ja lisäsairauksien estäminen tai myöhentäminen.

Hoitotarvikkeiden jakelu

Ensisijaisesti hoitotarvikkeita jaetaan Säkylän diabetesneuvolasta. Diabeteshoitajalta saa seuraavia hoitotarvikkeita: insuliinikynien neuloja, ruiskuja, verensokerimittareita, testiliuskoja, verinäytteenottoon tarkoitettuja laitteita ja lansetteja sekä kotiseurantavihkoja.

Diabeetikon jalkahoito

Käypä hoito -suositus diabeetikon jalkaongelmista määrittelee jalkatilanteen riskiluokan. Jalkahoidon maksusitoumuskriteereitä on selkiytetty em. suositukseen perustuen siten, että jatkossa lääkärin arvion perusteella riskiluokan 2-3 henkilöille myönnetään kolme ilmaista jalkahoitokäyntiä vuodessa. Jalkatilanne arvioidaan aina tarvittaessa ja vähintään vuosikontrollien yhteydessä.  Lisätietoa diabeetikon jalkaongelmista löytyy Käypä Hoidon potilasversiosta https://www.kaypahoito.fi/khp00087

Ota yhteyttä:

Taina Mäkilä, terveydenhoitaja
Puh. 050 517 1026  (Puhelinaika klo 8.00–8.30 ja 12.00-12.30)

Ajanvarausvastaanotto aikuisneuvolassa ma-to 8.00–16.00 ja pe 8.00–14.15

Terveysneuvonta

Terveyden edistämisessä ja terveysneuvonnassa tuemme eri-ikäisiä ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvointinsa säilyttämisessä ja lisäämisessä. Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä tavoitteenamme on lasten ja nuorten päihteidenkäytön ja tupakoinnin ehkäiseminen yhteistyössä kouluterveydenhuollon, nuoriso- ja urheilujärjestöjen kanssa.

Terveysneuvonnan palveluihin kuuluu mm.

  • laihdutusohjausta
  • kolesterolineuvontaa
  • tupakasta vierotusta
  • aikuisneuvolan aamuvastaanotolla avustamista tarvittaessa
  • aikuisten määräaikaiset terveystarkastukset
  • ennaltaehkäisevää päihdetyötä