Diabetes- ja terveysneuvonta

Diabetesneuvonta

Diabetesneuvonnalla pyrimme ehkäisemään tyypin 2 diabetesta ja vahvistamaan jo tautiin sairastuneiden omahoitotaitoja. Tehokkaalla seulonnalla löydämme riskihenkilöitä ja aloitamme moniammatillisen ennalta ehkäisevään itsehoitoon perustuvan neuvonnan. Hoidonohjauksen tavoite on hyvä hoitotasapaino ja lisäsairauksien estäminen tai myöhentäminen.

Diabeetikon jalkahoito

Käypä hoito -suositus diabeetikon jalkaongelmista määrittelee jalkatilanteen riskiluokan. Jalkahoidon maksusitoumuskriteereitä on selkiytetty em. suositukseen perustuen siten, että jatkossa lääkärin arvion perusteella riskiluokan 2-3 henkilöille myönnetään kolme ilmaista jalkahoitokäyntiä vuodessa. Jalkatilanne arvioidaan aina tarvittaessa ja vähintään vuosikontrollien yhteydessä.  Lisätietoa diabeetikon jalkaongelmista löytyy Käypä Hoidon potilasversiosta https://www.kaypahoito.fi/khp00087

Terveysneuvonta

Diabeteshoitaja Jonna Rauhanen

044 457 5272