Aikuisneuvola

Säkylän ja Kepolan terveysasemilla toimivat aikuisneuvolat eli terveydenhoitajien vastaanotot. Aikuisneuvolassa tarjotaan palveluita vastaanottotoimintana ja kutsuttuina terveystarkastuksina.

Aikuisneuvolaan voi tulla erilaisten terveysongelmien hoitoon. Terveydenhoitajat ohjaavat asiakkaita myös sairauksien ennaltaehkäisyssä ja niiden omahoidossa. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä ja varataan aika lääkärinvastaanotolle.

Aikuisneuvolan palveluihin kuuluu mm.

  • erilaiset haavahoidot, siteiden vaihdot ja ompeleiden poistot
  • korvahuuhtelut, tutkimuksia edeltävät suolistotyhjennykset
  • rokotukset esim. influenssa- ja matkailijoiden rokotukset
  • ravitsemusneuvonnat ja muu terveysneuvonta
  • lääkkeiden jako ja lääkeinjektiot
  • verenpaineen, verensokeri ja hemoglobiinin mittaukset
  • ikäryhmätarkastukset
  • muistitutkimukset

Työttömien terveystarkastusten tavoitteena on tunnistaa työttömän työkyvyn esteitä, tukea henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, edistää terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä, ennalta ehkäistä kansansairauksia, parantaa ja lieventää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia. Terveystarkastukseen voi ohjautua te-palveluiden,  sosiaalityöntekijän, Kelan tai TYPin kautta tai itse hakeutumalla.

OMAISHOITAJIEN TERVEYSTARKASTUKSET

Terveys- ja hyvinvointitarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi sekä niiden ylläpitäminen ja edistäminen.

Tarkastuksella pyritään tunnistamaan ongelmia ja hoitamaan niitä mahdollisimman varhain.

Omaishoitajaa tuetaan myös tekemään hyviä valintoja koskien hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Terveydentilan ylläpitämiseen pyritään kliinisillä tutkimuksilla, terveydentilan ja toimintakyvyn tarkastuksella, terveysneuvonnalla ja -ohjauksella.

Päähuomio on omaishoitajan jaksamisen tukemisessa, tuen tarpeen tunnistamisessa sekä mahdollisuuksien mukaan kuormitustekijöiden poistamisella ja helpottamisella.

Ota yhteyttä aikuisneuvolaan

Aikuisneuvolan vastaanotto Säkylän terveysasemalla ajanvarauksella

Taina Mäkilä, terveydenhoitaja
(02) 832 9282 ma-pe klo 8-8.30 ja klo 12-12.30

Aikuisneuvolan vastaanotto Kepolan terveysasemalla ajanvarauksella

Seija Haanpää, terveydenhoitaja
(02) 832 9205 ma-pe klo 9.00-10.00 ja  12.00-12.30

Kuulonhuollon yhdyshenkilö

Terveydenhoitaja Pia Levander

Puh. (02) 8329 289, soittoaika ma, ti, to, pe klo 12-13, ke klo 8-9

Kuulotutkimukset ma klo 8-9.30 (työterveyshuollon tilat)

Kuulolaitteiden huolto pe klo 8-9.30 (neuvola, huone 10)

Varaathan ajan tutkimukseen tai kuulolaitteen huoltoon!