Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluissa edistetään koululaisten ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä seurataan kasvua ja kehitystä. Työ on aina luottamuksellista ja terveydenhuollon salassapitovelvoitteet koskevat myös koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhteistyötä tehdään vanhempien, opettajien ja muun opiskeluhuollon henkilöstön, kuten kuraattorien ja psykologien, kanssa.

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen tarkoitettu lakisääteinen ja maksuton palvelu, joka tarjotaan koulussa. Toiminnan rungon muodostaa jokaisella luokkatasolla toteutettavat terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Opiskeluterveydenhuolto koskee kaikkia lukio-opiskelijoita ja terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto ovat kaikille maksuttomia. Terveystarkastukset tehdään ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille, joista jälkimmäinen on laajennettu terveystarkastus. Kutsunnanalaisille säkyläläisille pojille tehdään kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset lukion laajennetun terveystarkastuksen yhteydessä. Terveystarkastusten tai terveyskyselyn lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät sairaanhoitopalvelut.

Voit olla yhteydessä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kaikissa hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ohjataan eteenpäin tutkimuksiin tai saamaan apua ja hoitoa muista palveluista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hyödyllisiä linkkejä:

Thl opiskeluhuolto

Neuvokas perhe

MLL vanhempainnetti/koulu

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Säkylä

koululääkäri Kristiina Kumlander

(02) 832 9253

kouluterveydenhoitaja Tarja Helminen

050 545 3629

kouluterveydenhoitaja Tarja Hulmi

050 566 8631

Köyliö

koululääkäri Mikael Cornu

(02) 832 9201

Kepolan koulu, terveydenhoitaja Marika Saarenmaa

044 457 5209

Lallin koulu, terveydenhoitaja Pia Levander

050 372 3852 tai (02) 832 9204