Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluissa edistetään koululaisten ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä seurataan kasvua ja kehitystä. Työ on aina luottamuksellista ja terveydenhuollon salassapitovelvoitteet koskevat myös koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhteistyötä tehdään vanhempien, opettajien ja muun opiskeluhuollon henkilöstön, kuten kuraattorien ja psykologien, kanssa.

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen tarkoitettu lakisääteinen ja maksuton palvelu, joka tarjotaan koulussa. Toiminnan rungon muodostaa jokaisella luokkatasolla toteutettavat terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Opiskeluterveydenhuolto koskee kaikkia lukio-opiskelijoita ja terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto ovat kaikille maksuttomia. Terveystarkastukset tehdään ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille, joista jälkimmäinen on laajennettu terveystarkastus. Kutsunnanalaisille säkyläläisille pojille tehdään kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset lukion laajennetun terveystarkastuksen yhteydessä. Terveystarkastusten tai terveyskyselyn lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät sairaanhoitopalvelut.

Voit olla yhteydessä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kaikissa hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ohjataan eteenpäin tutkimuksiin tai saamaan apua ja hoitoa muista palveluista.

Kuraattori 

Oppilas tai vanhemmat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin, jos huolta ilmenee koulussa, kotona tai vapaa-aikana. Koulukuraattorin perustehtäviin kuuluu oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen, linkkinä toimiminen kodin ja koulun väliselle yhteistyölle sekä yhteistyössä toimiminen oppilaan ja mahdollisen tuki-/viranomaisverkoston kanssa (mm. terveydenhuolto, lastensuojelu ja perheneuvola).

Koulupsykologi 

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Koulupsykologi tapaa oppilaita yksilökäynneillä tai yhdessä vanhempien kanssa, tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja oppimisvaikeuksien ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hyödyllisiä linkkejä:

THL opiskeluhuolto

Neuvokas perhe

MLL vanhempainnetti/koulu

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

vs. koulukuraattori Saija Peltomaa

044 517 1015
  • alakoulut

Koulukuraattori Eija Mansikka

044 7328 246
  • yläkoulu ja lukio
  • tavoitettavissa klo 9-15, myös WhatsApp

Koulupsykologi Santeri Heinonen

044 457 5201

Huovinrinteen koulun terveydenhoitaja Teija Julin-Kannisto

044 772 8170

Isosäkylän koulujen terveydenhoitaja Tarja Helminen

050 545 3629

puhelinaika arkisin klo 8-8.30

Kepolan koulun terveydenhoitaja Teija Julin-Kannisto

044 772 8170

Lallin koulun terveydenhoitaja Teija Julin-Kannisto

044 772 8170