Ikääntyneen ihmisen huoli-ilmoitus

Ilmoitus sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä/Pyyntö palvelutarpeen arvioinnista. Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen Säkylän kunnan alueella asuvasta iäkkäästä henkilöstä, joka on/ vaikuttaa olevan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus tulee toimittaa ilmoitusta koskevan henkilön kotikunnan palveluohjaajalle.

Ikääntyvien palveluohjaus

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120

Kuntouttava päivätoiminta
Omaishoidon tuki

Pirjo Virtanen

050 5374 817

Ikääntyvien neuvoston sihteeri
Perhehoidon yhteyshenkilö