Ennaltaehkäisevät palvelut

Palveluohjaus ja -neuvonta

palveluneuvontaan otetaan yhteyttä, kun ikääntynyt tai hänen läheisensä haluaa tietoa Säkylän kunnan tarjoamista palveluista.

Kuntouttava päivätoiminta

Toiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneen toimintakykyä ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Vähentää yksinäisyyttä, tuoda vaihtelua arkielämään ja tarjota virkistystä.

Sivun alareunasta voit ladata kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteet.

Ikääntyvien neuvosto

Ikääntyvien neuvosto on kunnan ikääntyneitä edustava elin. Seon toimintaa on erilaisten esitysten ja aloitteiden tekeminen kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille. Lisäksiikääntyvien neuvosto on aktiivinen tapahtumien järjestäjä.

Ikääntyvien neuvoston jäsenistöön koostuu eläkeläisjärjestöjen edustajista, kunnanhallituksen nimeämistä henkilöistä sekä seurakunnan ja kunnan edustajasta. Jäsenille voi tuoda suoraan omia ideoita ikääntyvien neuvoston käsiteltäväksi ja esitettäväksi tai jäsenien edustamien organisaatioiden kautta.

Ikääntyvien neuvoston sihteerinä toimii Pirjo Virtanen.

Säkylän ikänuoret -sivusto

Ikääntyvien palveluohjaus

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120

Kuntouttava päivätoiminta
Omaishoidon tuki

Pirjo Virtanen

050 5374 817

Ikääntyvien neuvoston sihteeri
Perhehoidon yhteyshenkilö