Asumisen vaihtoehdot

Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden kaikkina aikoina, silloin kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista kotiin annettavien palvelujen tukemana. Asumispalvelujen tehtävänä on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä antaa turvallinen asuinympäristö ja tarvittava hoito ja huolenpito.

Mikäli hakija täyttää tehostettuun palveluasumisen myöntämisperusteet, tarjotaan hänelle  paikkaa ensisijaisesti kunnan omasta palvelukodista. Jos omassa palvelukodissa ei ole vapaata paikkaa, se voidaan myöntää palvelusetelillä palvelusetelituottajarekisteriin hyväksytystä yksiköstä. Yksittäisille asiakkaille voidaan myös myötää paikka palvelusetelirekisteriin kuulumattomaan tehostetun palveluasumisen yksiköstä, mikäli se on asiakkaan edun mukaista (esim. lapsen asuinpaikkakunnalta).

Palvelukoti Valkama ja Poukama

Säkylän kunnan oma tehostetun palveluasumisyksikkö sijaitsee Säkylän terveyskeskuksen tiloissa (Poukama / 2.krs ja Valkama / 3.krs). Palvelukodissa on 24 pitkäaikaispaikkaa ja 6 lyhytaikaispaikkaa.

Palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan sinne annettavan tehostetun kotihoidon tai kotisairaalan palvelujen turvin, joiden toimintakyky on alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista syistä ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa, turvallisuutta, valvontaa ja tukea. Henkilökunta on paikalla 24 h/vrk.

Asiakasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tekee SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) työryhmä. Päätös tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Asiakas elää palvelukodissa kuin omassa kodissaan. Hän käyttää omia vaateitaan ja omia henkilökohtaisia tavaroitaan (esim. henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet).

Palvelukoti Valkama ja Poukama

Säkylän kunnan oma tehostetun palveluasumisen yksikkö.  Valkama ja Poukama sijaitsevat Säkylän terveyskeskuksen tiloissa (Valkama 3. krs, Poukama 2. krs). Välskärintie 5, 27800 Säkylä

Valkama

044 7328211

Poukama

044 7047743

Palvelukotiesimies Anu Soini

044 7328 114

Palveluasumisen yksikkö Suvanto

Osoite:
Kuokkamaantie 11
27710 Köyliö

Puhelin

044 4575 330