Satakunnan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYPin asiakkaaksi ohjaudutaan pääsääntöisesti työ- ja elinkeinotoimiston tai kunnan sosiaalitoimen kautta. Asiakkuus TYPissä alkaa palvelutarpeen kartoituksella, jossa arvioidaan asiakkaan työelämävalmiuksia. Asiakkaan tukena voivat sosiaaliohjaajan ja työvoima-asiantuntijan lisäksi olla esimerkiksi terveydenhoitaja ja TYP-työkykyneuvoja. Asiakkaalle laaditaan yhteistyössä yksilöllinen suunnitelma, joka voi sisältää erilaisia työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluita sekä tarvittaessa työkykyä selvittäviä palveluita. Monialaisella ammattiosaamisella pyritään parantamaan asiakkaan työllistymisedellytyksiä.