Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu pitkään työttömänä olleen henkilön aktivointisuunnitelmaan työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa.