Työikäisten palvelut

Aikuissosiaalityö on tukea, ohjausta ja neuvontaa arkielämän haasteellisissa tilanteissa. Sosiaalinen tuki ja palvelujen kokonaisuus sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjaaja ottaa vastaan yli 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, käsittelee ne ja tekee palvelutarpeen arvioinnit.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä -lomake

Työikäisten palvelut, taloudellinen tuki

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00, voit myös jättää soittopyynnön

Sosiaaliohjaaja Riikka Kourujärvi

050 4127 216
  • aikuissosiaalityö
  • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
  • kuntouttava työtoiminta ja TYP-toiminta

Sosiaalityöntekijä Jarmo Polvi

044 5171 024
  • aikuissosiaalityö
  • päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  • välitystilit