Tukea parisuhdeväkivallan uhreille

MARAK on uudenlaista auttamistyötä, jossa moniammatillinen työryhmä auttaa vakavan parisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneita arvioimalla väkivallan uhrin turvallisuusriskien vakavuutta. Avun piiriin voi hakeutua itse tai MARAKissa mukana olevan tahon, kuten poliisin, lastensuojelun tai päihdepalvelun, ohjauksesta. Työskentely käynnistyy vain asiakkaan suostumuksella.

Turvasuunnitelma tueksesi

Alkukartoituksen jälkeen ammattilaiset laativat parisuhdeväkivallan uhrille turvasuunnitelman, jossa huomioidaan uhrin avuntarve, toiveet ja voimavarat. Turvasuunnitelman toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi uhrille ja lapsille järjestettävä turva-asuminen, keskustelu- ja vertaistuki ja rikosilmoituksen tekeminen.

Tukihenkilö avuksesi

MARAK-työskentelyn ajaksi on mahdollisuus saada koulutettu tukihenkilö, joka tukee ja auttaa työskentelyn ajan. Tukihenkilön tarjoama apu voi olla esimerkiksi käytännön asioissa auttamista, muun muassa virastoissa asioinnissa. Apu voi olla myös motivointia muuttuvassa elämäntilanteessa.

Lisätietoja Rauman seudun MARAK-työstä saa kriisikeskuksesta puh. 02 8378 5600