Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa julkisin varoin saatavaa apua ja kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua voivat saada Suomessa asuvat henkilöt, mutta oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaansa liittyvässä asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.

Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä.

Satakunnan oikeusaputoimisto, Säkylän sivuvastaanotto toimii kunnanvirastolla vain sovittuna vastaanottoaikana. Ajanvaraus on tehtävä etukäteen, puh. 029 566 0530.

Käyntiosoite: Kunnanvirasto, Rantatie 268, 27800 Säkylä
Postiosoite: Tulkkilantie 27 A, 32800 Kokemäki
Puhelin: 029 566 60530 (vaihde)
Faksi: 029 566 60539
Sähköposti: satakunta.oikapu@oikeus.fi