Ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kuntien sosiaalitoimesta, mutta tarvitset ensin Kelan päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi, lomakkeen ja liitteet kunnan käsiteltäväksi. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Lisätietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki