Sosiaalipäivystys ja kriisityö

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystystilanne vaatii nopeita toimenpiteitä. Asia ei voi odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia, kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Kriisityö

Kriisiksi luokitellaan mm. liikenneonnettomuudet, tapaturmat, itsemurhat, tulipalot tai äkilliset kuolemat.

Kriisityö on pääsääntöisesti lyhytkestoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista auttamista. Kriisityö voi sisältää asiakastyötä, palvelujen välittämistä, hoivaa ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista. Tärkeää on myös ottaa lähiverkosto mukaan työskentelyyn.

Puhelinnumerot:

Sosiaalipäivystys: 02 6234380

Yleinen hätänumero 112