Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolain 5 luvussa ja sosiaalihuoltolain 14 §:ssä. Avioliittolain mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan perheenjäsenten keskinäisissä neuvotteluissa ja sopimuksella.

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.

Perheasioiden sovittelija:

  • pyrkii saamaan luottamuksellisen ja avoimen keskusteluyhteyden perheenjäsenten välille
  • pyrkii saamaan aikaan yhteisymmärryksen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista
  • avustaa asianosaisia sopimusten tekemisessä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä
  • kiinnittää erityistä huomiota perheen alaikäisten lasten aseman turvaamiseen
  • voi antaa apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee ristiriitoja.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden neuvottelukeskus Pori

0400 309 785

Perheasioiden neuvottelukeskus Rauma

044 769 1442

Ajanvaraus klo 11–12

Valtakatu 15, 2. kerros, 26100 Rauma

http://www.rauma.seurakunta.net/?sid=119

Perheasioiden neuvottelukeskus Turku

040 341 7249

ma-pe klo 9.00–11.00

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä,  Perheasiain neuvottelukeskus
Eerikinkatu 1 A, (3. ja 5. kerros, Eerikinkadun ja Multavierunkadun kulma)
20100 Turku

http://www.turunseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/perheneuvonta