Isyyden selvitys ja vahvistus

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Mikäli lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, kun lapsi syntyy, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamalla. Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolakäynnin yhteydessä. Samalla voidaan tehdä sopimus lapsen yhteishuollosta.

Linkki: lastenneuvolan yhteystiedot

Lapsen äidin kotikunnan lastenvalvoja huolehtii tunnustamisasiakirjojen lähettämisestä maistraattiin. Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen. Maistraatti hyväksyy isyyden tunnustamisen.

Isyys voidaan tunnustaa lastenvalvojalla poikkeuksellisesti myös lapsen kuoleman jälkeen.

Isyyden tunnustamisessa tulee olla mukana voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus. Isyyden tunnustamisessa ja selvittämisessä äidillä ja miehellä on velvollisuus pysyä totuudessa.

Mies, joka on tunnustanut isyytensä, voi peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Myös lapsen äiti tai mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voi määräajan kuluessa ilmoittaa käsityksensä siitä, että lapsen tunnustanut mies ei ole lapsen isä.

Isyyden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Kun isyys on vahvistettu, lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Lapselle syntyy samalla oikeus tavata ja tuntea isänsä.

Lisäksi lapselle syntyy oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen harkinnanvaraiseen koulutusavustukseen, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Lapsi saa perintöoikeuden isään ja isänpuoleiseen sukuun; myös isälle syntyy perintöoikeus lapseensa nähden. Jos lapsi on alaikäinen isänsä kuollessa, lapsi voi saada perhe-eläkettä sekä korvauksia isän vakuutuksesta.

Isyyden vahvistaminen luo myös isälle mahdollisuuden lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuuteen. Vanhemmat voivat allekirjoittaa isyyden tunnustamisen yhteydessä myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen. Muussa tapauksessa lapsen ainoaksi huoltajaksi jää äiti.

Linkki: Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, voidaan lastenvalvojan luona laatia myös elatussopimus isyyden selvittämisen yhteydessä.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus)

Isyyden ollessa epävarma, voivat asianosaiset sopia, että asiassa suoritetaan oikeusgeneettiset isyystutkimukset. Tätä varten osapuolten tulee asioida lastenvalvojalla vasta lapsen syntymän jälkeen, eikä tunnustamista tule suorittaa neuvolassa. Oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten tarvittava solunäyte otetaan suun limakalvolta lastenvalvojan luona. Näytteen ottaa tutkittava itse lastenvalvojan valvonnassa ja lapsen näytteen ottaa lapsen huoltaja. Lastenvalvoja lähettää näytteet edelleen tutkittaviksi. Lastenvalvojan lähetteellä tutkimukset ovat maksuttomat.

Isyyden selvittämistä voivat pyytää myös aviopuolisot yhdessä 6 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä tai myöhemmin, mikäli toinen mies on ilmoittanut aikovansa tunnustaa isyyden. Tällöin virheellinen isyys voidaan kumota maistraatin päätöksellä.

Isyyden selvittämisen keskeyttäminen

Lastenvalvoja voi päättää, että isyyden selvittäminen keskeytetään, jos on ilmeistä, ettei isyyden vahvistamista varten ole saatavissa riittävästi tietoja. Lastenvalvoja voi päättää isyyden selvittämisen keskeyttämisestä myös, jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena, eikä siittiöiden luovuttaja ei ole suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi. Isyyden selvittäminen voidaan myöhemmin aloittaa uudelleen koska tahansa kenen tahansa asianosaisen aloitteesta.

Perheoikeudelliset palvelut

Puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00, voit myös jättää soittopyynnön

Sosiaalityöntekijä, ma. Elina Suominen

044 4386 721
  • Isyyden selvitys ja vahvistaminen
  • Elatus
  • Koulutusavustus
  • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
  • Olosuhdeselvitys