Adoptioneuvonta

Säkylän kunta ostaa adoptiopalvelut Pelastakaa Lapset ry:ltä.

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Lapsen luovuttamista harkitsevien henkilöiden ja adoptiolasta toivovien henkilöiden tulee saada adoptioneuvontaa ennen kuin adoptiosuhde voidaan muodostaa. Myös perheen sisäisissä adoptioissa neuvontaprosessi on lakisääteistä ja se koskee kaikkia adoption osapuolia. Sekä kotimainen että kansainvälinen adoptio alkaa adoptioneuvonnalla.

Mikäli mietit adoptiota, ota ensin yhteys Säkylän kunnan perhepalvelunumeroon. Sinulle tehdään aluksi palvelutarpeen arviointi, jonka perustella voidaan myöntää maksusitoumus Pelastakaa Lapset ry:n palveluihin.