Sijaishuolto

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Joskus vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös sukulaisperheeseen.

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino. Päätöksen huostaanotosta tekee johtava sosiaalityöntekijä, jos kaikki osapuolet suostuvat siihen tai hakemuksesta Turun hallinto-oikeus (tahdonvastainen). Lastensuojelulaki § 40

Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Myös huostaanottoon liittyy asiakassuunnitelma, jossa todetaan mm. sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet sekä yhteydenpito lapsen ja läheisten ihmisten välillä. Lausuntoja voidaan pyytää lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta.

Yhteyden säilyttäminen ja ylläpitäminen lapsen omiin vanhempiin ja sisaruksiin on lapsen kehityksen kannalta tärkeää silloinkin, kun lapsi ei asu kotona. Läheiset voivat vierailla lapsen sijoituspaikassa ja lapsi voi käydä kotona. Vanhemmat osallistuvat lasta koskeviin neuvotteluihin.

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä.