Avohuolto

Lastensuojelun avohuolto tarkoittaa tukitoimia omassa kodissaan asuville lapsille ja heidän perheilleen. Tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti kunkin perheen tarpeiden mukaan ja niistä sovitaan avohuollon asiakassuunnitelmassa. Jokaisella lapsella on oma nimetty sosiaalityöntekijä.

Tukitoimet ovat tarpeen silloin, jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia, huostaanotto ja sijaishuolto viimesijaisia auttamiskeinoja.

Avohuollon asiakkuus alkaa, mikäli se todetaan tarpeelliseksi lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella. Asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä päättää lapselle nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Asiakkuus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.