Lastensuojelu ja jälkihuolto

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Lastensuojelu tukee silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyön tehtävänä on turvata nämä oikeudet. Lastensuojelussa painotetaan lapsen osallisuutta ja kuuntelemista. Työskentely lähtee lapsesta ja lapsen tarpeista.

Lastensuojelusta vastaavat sosiaali- ja perhepalvelujen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja. Lastensuojeluasia tulee vireille, kun työntekijä on vastaanottanut lasta koskevan lastensuojeluilmoituksen tai muuten saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Asianosaiset voivat myös itse pyytää lastensuojelutarpeen selvittämi