UUSI Perhepalvelut

Perhepalvelulla tarkoitetaan kaikille lapsiperheille tarjottavaa apua tilanteessa, jossa tarvitaan erityistä tukea ja ohjausta. Perhepalveluilla pyritään tukemaan lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi – ennen kuin haasteet ja ongelmat ehtivät pahentua. Säkylän perusturvakeskus tarjoaa seuraavia perhepalveluja:

  • lapsiperheiden tuki ja neuvonta
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • ennaltaehkäisevä perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisesti kevyemmän tuen tarpeessa oleville perheille. Lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi perheillä on mahdollisuus saada ennaltaehkäisevän perhetyön palvelua, jos perheen ongelmat ovat haastavampia ja vaativat pidempiaikaista tukea. Lapsiperheiden kotipalvelua ja ennaltaehkäisevää perhetyötä myönnetään viranhaltijan harkinnan mukaisesti.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä -lomake

Säkylän kunnan perhepalvelu: 044 2807 215 / perhepalvelut@sakyla.f