Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille, nuorille ja aikuisille.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille

  •  joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus (kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeuksia, ADHD/ADD,  Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä9
  •  joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia
  •  aivovammapotilaille.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

  •  arjen- ja elämänhallintaan
  •  itsenäistymiseen
  •  itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen
  • opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Oikea-aikainen neuropsykiatrinen valmennus voi ratkaisevasti ennaltaehkäistä tai helpottaa valmennettavan ja hänen lähiympäristönsä elämää hankaloittavien ongelmien syntymistä ja kasvamista. Valmennus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista ja se toteutetaan vuorovaikutuksessa valmennettavan kanssa ja hänen verkostonsa kanssa.