Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää ja maksullista apua ja tukea lapsiperheille. Palvelua on mahdollista saada tilanteissa, joissa vanhemman toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt ja / tai kun perheellä ei ole lähiverkostoja.

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan perheen kotona tehtävää työtä, joka tukee perheen arjessa selviytymistä. Palvelu voi olla lastenhoitoa ja kodinhoidollisia tehtäviä perheen tarpeiden mukaan. Palvelutarpeen arvioimisessa otetaan huomioon myös perheen mahdollisuus saada muuta apua tilanteessa.

Palvelua on mahdollista saada maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 8-16.
Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään resurssien puitteissa prioriteettijärjestyksessä. Yhteydenotot toivotaan mahdollisuuksien mukaan viikkoa ennen tarvetta. Tarve arvioidaan maksuttomalla kotikäynnillä tai poikkeuksellisesti puhelimitse.

perhepalvelunumero 044 280 7215

Perusteet lapsiperheiden kotipalvelun saamiseksi:

 • pitkäaikainen sairaus perheessä (vanhemman tai lapsen)
 • perheen äkillinen kriisi sairauden, kuoleman, avioeron tms. syyn vuoksi
 • haasteet kodinhoidossa
 • vanhemman asiointi, esimerkiksi sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen
 • monilapsiset perheet
 • monikkoperheet (mm. kaksoslapset)
 • erityislasten perheet

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • äkilliset sairaustapaukset (lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta)
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • pelkkä parisuhteen hoito