Ennaltaehkäisevä perhetyö

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 18§)

Ennaltaehkäisevä perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista, lyhytaikaista ja kaikki perheenjäsenet huomioon ottavaa työtä. Perhe voi itse pyytää perhetyön tukea ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Ennaltaehkäisevästä perhetyöstä saat tukea:

 • vanhemmuuteen (esim. epävarmuus, vanhempien roolit, parisuhde)
 • arjen haasteisiin (esim. kodinhoito, talous, päivärytmi)
 • perheen vuorovaikutukseen
 • kasvatukseen (esim. rajat, yhteiset pelisäännöt)
 • vanhemman jaksamiseen (masennus, uupumus)
 • kriisin tai elämänmuutoksen kohdatessa (avioero, kuolema, sairaus)
 • sosiaalisen verkoston puuttuessa

Ennaltaehkäisevän perhetyön toteutus

Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyön tavoitteet ja kesto määritellään yhdessä perheen kanssa perhetyön alkaessa.

Perhetyön tavoitteet tarkistetaan säännöllisin väliajoin tai perheen tilanteen muuttuessa.

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona ja se voi sisältää

 • keskustelua, ohjausta, neuvontaa
 • yhdessä tekemistä
 • perheen yhteisten voimavarojen ja arjessa selviytymisen vahvistamista
 • läheisverkoston kartoittamista
 • toiminnallisia menetelmiä
 • moniammatillista yhteistyötä

Ennaltaehkäisevä perhetyö on perheelle maksutonta