Sosiaalipalvelujen yhteystiedot

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Sähköposti

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen

044 4575 300
 • toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä

Ylilääkäri vs. Miia Multanen

044 4575 231
 • esimies avoterveydenhuollossa
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki

044 7328 159
 • esimies sosiaalityön sekä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueilla
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueillaan

Ikääntyvien palvelujen päällikkö Niina Kuisma

050 517 1025
 • esimies ikääntyvien palvelujen tehtäväalueella (kotihoito, palveluasuminen, sairaala, kotisairaala)
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Hallintopalvelusihteeri Sirpa Salo

044 7328 115
 • asiakaspalvelu
 • sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon ja talouden valmistelutehtävät
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteeri

Hallintopalvelusihteeri Tiina Lempiälä

044 457 5210
 • toimipiste terveyskeskuksessa
 • laskutukset

Hallintopäällikkö Heli Salo-Kivinen

050 5171 022
 • sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäviä
 • potilasasiamies

Lastensuojelu ja jälkihuolto

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00 voit myös jättää soittopyynnön. Kiireellisissä asioissa virka-aikaisen päivystyksen tavoittaa  numeroista 044 7328 042; virve 045 5241 16036. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys numerosta 112.

Osoite

Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Sosiaalityöntekijä Susanne Lahti

044 7328 106
 • lastensuojelu, avo-, sijais- ja jälkihuolto
 • alle 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi
 • vastaava kuraattori

Sosiaalityöntekijä Veli-Matti Falin

044 4386 607
 • lastensuojelu, avo-, sijais- ja jälkihuolto
 • alle 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi

Perheoikeudelliset palvelut

Puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00, voit myös jättää soittopyynnön

Sosiaalityöntekijä, ma. Elina Suominen

044 4386 721
 • Isyyden selvitys ja vahvistaminen
 • Elatus
 • Koulutusavustus
 • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
 • Olosuhdeselvitys

Perhepalvelut

Puhelin

044 2807 215

Perhepalvelunumero

044 2807 215

Ensisijainen yhteydenotto yllämainittuun numeroon.

Sosiaaliohjaaja, vs. Sari Helppolainen

044 2807 215
 • sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi
 • ennalta ehkäisevä työskentely
 • tehostettu perhetyö

Perheneuvoja Päivi Tikka

044 7328 080
 • perheneuvonta
 • työhuone Säkylän terveyskeskuksen neuvolassa

Psykologi Reetta Parvikko

050 594 3528
 • perhepalvelujen ja lastenneuvolan psykologi

Perhetyöntekijä Mirva Jalonen

044 3701 017
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Perhetyöntekijä Marja-Liisa Saarinen

044 7328 166
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Perhetyöntekijä Tarja Kankare

044 7328 191
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta (Ihmeelliset vuodet)
 • neuropsykiatrinen valmennus

Perhetyöntekijä Jenni Toivonen

044 457 5263
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Piia Alho (etsivä nuorisotyöntekijä)

040 5287 004
 • ryhmätoiminta (Ihmeelliset vuodet)

Työikäisten palvelut, taloudellinen tuki

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00, voit myös jättää soittopyynnön

Sosiaaliohjaaja Riikka Kourujärvi

050 4127 216
 • aikuissosiaalityö
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • kuntouttava työtoiminta ja TYP-toiminta

Sosiaalityöntekijä Jarmo Polvi

044 5171 024
 • aikuissosiaalityö
 • päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
 • välitystilit

Vammaispalvelut

osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki

044 7328 159
 • toimii esimiehenä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueella ja johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Sosiaaliohjaaja Hilkka Silén

044 0328 309
 • valmistelu, kotikäynnit, maksatus, vammaispalveluun liittyvät yhteydenotot
 • kehitysvammahuolto: ohjaus, neuvonta, kotikäynnit, tiedustelut, kuntoutussuunnitelmat, erityishuoltopäätökset

 

Toimintakeskuksen esimies Titta Soranko

044 7328 139
 • kehitysvammahuolto / kuntoutusohjaus: kotikäynnit, ohjaus- ja neuvontatyö, asiakkaan ja omaisten tukeminen

Asumisyksikkö Sinisiipi

Kehitysvammaisten asuntola

Puhelin

044 732 8151

Osoite

Jukantie 1
27800 Säkylä

Asumispalvelujen esimies Jenni Kossila

044 4575 250
 • toimintayksikön esimies

Länsi-Säkylän toimintakeskus

Osoite

Karhusuontie 295
27820 Säkylä

Työtoiminta

044 732 8160

Päivätoiminta

044 732 8181

Toimintakeskuksen esimies Titta Soranko

044 732 8139
 • toimintayksikön esimies
 • kuntoutusohjaus

Ikääntyvien palvelut

Ikääntyvien palvelut

Välskärintie 5

Ikääntyvien palvelujen päällikkö Niina Kuisma

050 5171 025
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa ikääntyvien palvelujen tehtäväalueella

Ikääntyvien palvelujen koordinaattori Kalevi Suhonen

050 5424 031
 • koordinoi ja kehittää toimintaa ikääntyvien palvelujen tehtäväalueella
 • ikäneuvola, palveluasuminen, omaishoidontuki, sotainvalidien ja veteraanien asiat

Kotihoidon esimies Taina Vehmanen

044 7328 120
 • kotihoito ja tukipalvelut
 • kotihoidon lähiesimies

Lähihoitaja Eija Vuorinen

044 7328 197
 • sijaisomaishoito
 • omaishoidontuki

Päivätoiminnan ohjaaja Anne Katila

044 4386 603
 • kerho- ja päivätoiminta

Palvelukeskustyöntekijä Marja Hakala

044 0631 421
 • Köyliön palvelukeskus
 • kerho- ja päivätoiminta

Palvelukotiesimies Anu Soini

044 7328 114
 • Palvelukodit Valkama, Poukama ja Suvanto
 • Intervallijaksojen varaukset Valkamasta ja Poukamasta

Sairaalapalvelujen esimies Taru Lehtimäki

050 5604 413
 • terveyskeskussairaala
 • kotisairaala

KOTIHOITO päivystys

044 7328 143
 • päivittäin klo 7-21

KOTISAIRAALA

044 7328 172
 • 24 h/vrk