Säkylän vammaisneuvosto

Kunnanhallitus nimeää lakisääteiseen vammaisneuvostoon neljä jäsentä ja Säkylän seurakunta yhden jäsenen. Lisäksi neuvosto kutsuu jäseniä vammaisten ja kehitysvammaisten, heidän omaistensa sekä alan yhdistysten joukosta.

Vammaisneuvoston toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Jokainen Säkylän kunnan asukas voi esittää vammaisneuvostolle sen toimialaan kuuluvia asioita. Neuvosto tutkii ja käsittelee asiat ja esittelee ne tarpeen niin vaatiessa asianmukaiselle kunnan toimielimelle.

Vammaisneuvoston tavoitteena on osallistua aktiivisesti kunnallisen päätöksenteon valmisteluun, niin että mm. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus voi toteutua (sopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016).

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvoston toimintasääntö 

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2015 – 2017

Toimintasuunnitelma

Kokousten pöytäkirjat:
17.8.2016
3.11.2016
15.12.2016
9.2.2017
12.4.2017
7.6.2017
6.9.2017
23.11.2017
1.2.2018
27.9.2018
25.4.2019
12.11.2019
16.11.2020

Vammaisneuvosto järjesti kesäkuun alussa 2016 Kansalaisraadin aiheesta ”Miten vammaisten ja kehitysvammaisten elinoloja ja toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa uudessa Säkylässä?”

Kansalaisraadin_julkilausuma
Kansalaisraadin loppuraportti

Yhteydenotot:

vammaisneuvoston sihteeri
Titta Soranko, kuntoutusohjaaja, Säkylän kunta
titta.soranko@sakyla.fi
044 732 8139

puheenjohtaja
Ari Heikkilä, omaisjäsen
ari@arkiapu.fi
0500 867 087