Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on laaja-alaista ja lakisääteistä toimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen elämä, arkielämän sujuvuus, omatoiminen selviytyminen, psyykkisen toimintakyvyn vahvistaminen, hyvinvoinnin sekä erilaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen.

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiverkoston kokonaisvaltaista huomioon ottamista, tukemista, ohjausta ja neuvontaa, palveluista tiedottamista, henkinen tukeminen kuuntelemalla ja keskustelemalla, vuorovaikutuksellista, asiakaslähtöistä sekä yksilöllisesti määriteltyä tavoitteellista toimintaa.

Kuntoutusohjaaja työskentelee eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kehitysvammaisten parissa sekä heidän läheisten kanssa. Kuntoutusohjaaja toimii linkkinä asiakkaan, perheen, eri työntekijöiden ja viranomaisten välillä.

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse tai omaiset sekä yhteistyötahot. Lähetettä ei tarvita. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Asumisyksikkö Sinisiipi

Kehitysvammaisten asuntola

Puhelin

044 732 8151

Osoite

Jukantie 1
27800 Säkylä

Asumispalvelujen esimies Jenni Kossila

044 4575 250
  • toimintayksikön esimies

Länsi-Säkylän toimintakeskus

Osoite

Karhusuontie 295
27820 Säkylä

Työtoiminta

044 732 8160

Päivätoiminta

044 732 8181

Toimintakeskuksen esimies Titta Soranko

044 732 8139
  • toimintayksikön esimies
  • kuntoutusohjaus