Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

 

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on tukea, ohjausta ja neuvontaa arkielämän haasteellisissa tilanteissa. Sosiaalinen tuki ja palvelujen kokonaisuus sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjaaja ottaa vastaan yli 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, käsittelee ne ja tekee palvelutarpeen arvioinnit.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu pitkään työttömänä olleen henkilön aktivointisuunnitelmaan työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa.

Satakunnan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYPin asiakkaaksi ohjaudutaan pääsääntöisesti työ- ja elinkeinotoimiston tai kunnan sosiaalitoimen kautta. Asiakkuus TYPissä alkaa palvelutarpeen kartoituksella, jossa arvioidaan asiakkaan työelämävalmiuksia. Asiakkaan tukena voivat sosiaaliohjaajan ja työvoima-asiantuntijan lisäksi olla esimerkiksi terveydenhoitaja ja TYP-työkykyneuvoja. Asiakkaalle laaditaan yhteistyössä yksilöllinen suunnitelma, joka voi sisältää erilaisia työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluita sekä tarvittaessa työkykyä selvittäviä palveluita. Monialaisella ammattiosaamisella pyritään parantamaan asiakkaan työllistymisedellytyksiä.

Ehkäisevä ja täydentävä  toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kuntien sosiaalitoimesta, mutta 1.1.2017 alkaen tarvitset ensin Kelan päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi, lomakkeen ja liitteet kunnan käsiteltäväksi. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Lisätietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki