Perusturvan hallinto

Osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Sähköposti

Perusturvajohtaja, vs Susanna Holmlund

044 4575 231
 • toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
 • perusturvalautakunnan esittelijä
 • ylilääkäri, vt

Johtava sosiaalityöntekijä Johanna Ahokas

044 5241 235
 • esimies sosiaali- ja perhepalveluissa (lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto; lapsiperheiden sosiaalipalvelut; perheoikeudelliset palvelut; työikäisten palvelut ja taloudellinen tuki)
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Vammaispalvelujen koordinaattori Sanna Vähä-Vahe

044 7328 159
 • esimies vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueella (toimintakeskus, asuntola Sinisiipi)
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Vanhuspalveluiden koordinaattori Armi Kreivilä

044 7328 123
 • ikäneuvolan esimies
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Hallintopalvelusihteeri Sirpa Salo

044 7328 115
 • asiakaspalvelu
 • perusturvatoimialan hallinnon ja talouden valmistelutehtävät
 • perusturvalautakunnan sihteeri

Hallintopalvelusihteeri Soile Tuominen

044 4386 643
 • asiakaspalvelu
 • laskutukset
 • välitystilit

Lastensuojelu ja jälkihuolto

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinaika: ma-to klo 9.30-10.15, voit myös jättää soittopyynnön. Kiireellisissä asioissa virka-aikaisen päivystyksen tavoittaa  numerosta 045 521 16036. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys numerosta 112.

Osoite

Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Sosiaalityöntekijä Marion Grönberg

044 7328 106
 • lastensuojelu, avo-, sijais- ja jälkihuolto
 • alle 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi
 • vastuukuraattori

Sosiaalityöntekijä Outi Mäntynen

044 7328 182
 • lastensuojelu, avo-, sijais- ja jälkihuolto
 • alle 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi
 • psykososiaaliset asumispalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Johtava sosiaalityöntekijä - lastenvalvoja Johanna Ahokas

044 524 1235
 • Isyyden selvitys ja vahvistaminen
 • Elatus
 • Koulutusavustus
 • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
 • Olosuhdeselvitys

Perhepalvelut

Puhelin

044 2807 215

Perhepalvelunumero

044 2807 215

Ensisijainen yhteydenotto yllämainittuun numeroon.

Sosiaaliohjaaja Emmi Hakala

044 2807 215
 • sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja palvelut
 • palvelutarpeen arviointi
 • ennalta ehkäisevä työskentely
 • perhetyö

Perheneuvoja Päivi Tikka

044 7328 080
 • perheneuvonta
 • työhuone Säkylän terveyskeskuksen neuvolassa

Perhetyöntekijä Mirva Jalonen

044 3701 017
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Perhetyöntekijä Marja-Liisa Saarinen

044 7328 166
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta

Perhetyöntekijä Tarja Kankare

044 7328 191
 • perhetyö
 • ryhmätoiminta (Ihmeelliset vuodet)
 • neuropsykiatrinen valmennus

Piia Alho (etsivä nuorisotyöntekijä)

040 5287 004
 • ryhmätoiminta (Ihmeelliset vuodet)

Vanhustenhuolto

IKÄNEUVOLA

Välskärintie 5

Vanhuspalvelujen koordinaattori Armi Kreivilä

044 7328 123
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa vanhuspalvelujen tehtäväalueella
 • ikäneuvola, palveluasuminen, omaishoidontuki, sotainvalidien ja veteraanien asiat

Geronomi Taina Vehmanen

044 7328 120
 • ennalta ehkäisevä työ vanhustenhuollossa, kerho- ja päivätoiminta

Virikeohjaaja Marja Hakala

0440 631 421
 • kerho- ja päivätoiminta

Lähihoitaja Eija Vuorinen

044 7328 197
 • sijaisomaishoito

KOTIHOITO päivystys

044 7328 143
 • päivittäin klo 7-21

Apulaisosastonhoitaja Kalevi Suhonen

050 5424 031
 • kotihoidon lähiesimies

KOTISAIRAALA

044 732 8172
 • 24 h/vrk

Vammaispalvelut

osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Vammaispalvelujen koordinaattori Sanna Vähä-Vahe

044 7328 159
 • toimii esimiehenä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueella ja johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Sosiaaliohjaaja Hilkka Silén

044 0328 309
 • puhelinaika ma-to klo 9.30-10.15
 • valmistelu, kotikäynnit, maksatus, vammaispalveluun liittyvät yhteydenotot
 • kehitysvammahuolto: ohjaus, neuvonta, kotikäynnit, tiedustelut, kuntoutussuunnitelmat, erityishuoltopäätökset

 

Kuntoutusohjaaja Titta Soranko

044 7328 139
 • kehitysvammahuolto: kotikäynnit, ohjaus- ja neuvontatyö, asiakkaan ja omaisten tukeminen

Asumisyksikkö Sinisiipi

Kehitysvammaisten asuntola

Puhelin

044 732 8151

Osoite

Jukantie 1
27800 Säkylä

Vammaispalvelujen koordinaattori Sanna Vähä-Vahe

044 7328 159
 • toimintayksikön esimies

Länsi-Säkylän toimintakeskus

Osoite

Karhusuontie 295
27820 Säkylä

Työtoiminta

044 732 8160

Päivätoiminta

044 732 8181

Vammaispalvelujen koordinaattori Sanna Vähä-Vahe

044-732 8159
 • toimintayksikön esimies