Sosiaalipalvelut

Säkylän kunnan sosiaalipäivystys 1.1.2022 alkaen : Satakunnan sosiaalipäivystys, puh. 02 623 4380

Strategiat ja suunnitelmat

Rekisteritietojen tarkistaminen -lomake

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Sähköposti

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen

044 4575 300
 • toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä

Ylilääkäri Kirsi Markula

044 4575 231
 • esimies avoterveydenhuollossa
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Perhekeskuksen päällikkö Anna Kivimäki

044 7328 159
 • esimies perhekeskuksen vastuualueella
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueillaan

Terveyspalvelujen päällikkö Jaana Oksa

044 457 5259

• toimii hoitotyön asiantuntijana koko toimialalla
• johtaa, koordinoi ja kehittää perusterveydenhuoltoa ylilääkärin työparina

Ikääntyvien palvelujen päällikkö Niina Kuisma

050 517 1025
 • esimies ikääntyvien palvelujen tehtäväalueella (kotihoito, palveluasuminen, sairaala, kotisairaala)
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Hallintopalvelusihteeri Sirpa Salo

044 7328 115
 • asiakaspalvelu
 • sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon ja talouden valmistelutehtävät
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteeri

Hallintopalvelusihteeri Tiina Lempiälä

044 457 5210
 • laskutukset
 • maksukattoasiat ja vapaakortit

Hallintopäällikkö Heli Salo-Kivinen

050 5171 022
 • esimies työikäisten palvelujen vastuualueella
 • sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäviä
 • potilasasiamies

Lastensuojelu ja jälkihuolto

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00 voit myös jättää soittopyynnön.

Sosiaalipäivystys puh. 02 623 4380.

Osoite

Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Sosiaalityöntekijä Annika Tammisto

044 7328 106
 • lastensuojelu, avo-, sijais- ja jälkihuolto
 • puhelinaika ma-to klo 9.15-10

Sosiaalityöntekijä Veli-Matti Falin

044 4386 607
 • lastensuojelu, avo-, sijais- ja jälkihuolto
 • puhelinaika ma-to klo 9.15-10

Perheoikeudelliset palvelut

Puhelinaika: ma-pe klo 9.00-10.00, voit myös jättää soittopyynnön

Lastenvalvoja/sosiaalityöntekijä Tarja Valtonen

044 422 4411
 • Isyyden selvitys ja vahvistaminen
 • Elatus
 • Koulutusavustus
 • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
 • Olosuhdeselvitys

Perhepalvelut

Puhelin

044 2807 215

Perhepalvelunumero

044 2807 215

Ensisijainen yhteydenotto yllämainittuun numeroon.

Sosiaaliohjaaja Miisa Voutilainen

044 2807 215
 • Sosiaaliohjaaja, sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastensuojelun tarpeen arviointi, lastensuojelun tehostettu perhetyö

Perheneuvoja Päivi Tikka

044 7328 080
 • Perheneuvoja, kasvatus- ja perheneuvonta, avioerotyöskentely, vanhemmuudentuki, MIM-havainnointi, perhe-, pari ja yksilöterapia

Psykologi Reetta Parvikko

050 594 3528
 • Psykologi, kasvatus- ja perheneuvonta, alle kouluikäisten lasten psykologiset tutkimukset

Perhetyöntekijä Mirva Jalonen

044 3701 017
 • Perhetyöntekijä, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja tehostettu perhetyö, valvotut tapaamiset, tukihenkilötyö, nepsyvalmennus (lapset ja nuoret), ryhmätoiminta

Perhetyönohjaaja Jenni Toivonen

044 4575 263
 • Osa-aikainen perhetyönohjaaja, lastensuojelun tehostettu perhetyö ja tukihenkilötoiminta, valvotut tapaamiset

Perhetyönohjaaja Sari Helppolainen

044 732 8123
 • Perhetyönohjaaja, lastensuojelun tehostettu perhetyö, tukihenkilötoiminta, valvotut tapaamiset

Perhetyönohjaaja Henna Rosenholm

044 7328 166

27.6.2022 alkaen

Perhetyöntekijä Niina Alanen

044 732 8191
 • Kohtaamispaikkakoordinaattori, Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta, koulujen nimikkotyöntekijä, ryhmätoiminta, valvotut tapaamiset

Sosiaalityöntekijä, vastuukuraattori Elina Suominen

044 4386 721

puhelinaika arkisin klo 9.15-10

Ikääntyvien palvelut

Ikääntyvien palvelut

Välskärintie 5

Ikääntyvien palvelujen päällikkö Niina Kuisma

050 5171 025
 • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa ikääntyvien palvelujen tehtäväalueella

Kotihoidon esimies Minna Silvennoinen

044 7328 168
 • kotihoito ja tukipalvelut
 • kotihoidon lähiesimies

Palveluohjaaja Minna Kollin

050 5424 031
 • Ikääntyvien palveluiden ohjaus ja neuvonta
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Kotihoidon uudet asiakkaat
 • Veteraanien ja sotainvalidien asiat

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120
 • Kuntouttava päivätoiminta
 • Omaishoidontuki

Palvelukotiesimies Anu Soini

044 7328 114
 • Palvelukodit Valkama, Poukama ja Suvanto
 • Intervallijaksojen varaukset Valkamasta ja Poukamasta

Sairaalapalvelujen esimies Taru Lehtimäki

050 5604 413
 • Terveyskeskussairaala
 • Kotisairaala

KOTIHOITO päivystys

044 7328 143
 • päivittäin klo 7-21

KOTISAIRAALA

044 7328 172
 • klo 7-21

Asumisyksikkö Sinisiipi

Kehitysvammaisten asuntola

Puhelin

044 732 8151

Osoite

Jukantie 1
27800 Säkylä

Asumispalvelujen esimies Jenni Kossila

044 4575 250
 • toimintayksikön esimies

Länsi-Säkylän toimintakeskus

Osoite

Karhusuontie 295
27820 Säkylä

Työtoiminta

044 732 8160

Päivätoiminta

044 732 8181

Toimintakeskuksen esimies Titta Soranko

044 732 8139
 • toimintayksikön esimies
 • kuntoutusohjaus